top
Image Alt

Israel

Israel

The High Way

Vi har ett stort missionsarbete i Israel, Egypten och Irak som vi gett namnet The High Way. Vi tror på löftet om en banad väg mellan Israel, Egypten och Assyrien, som det står skrivet i Jesaja 19. Vi ser hela världens välsignelser komma från dessa tre nationer och vi arbetar med den helige anden i dessa tre områden, genom konferenser och olika utbildningar för att löftet ska uppfyllas och fler bli frälsta.

Herren Sebaot ska välsigna dem och säga: Välsignat är Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers verk, och Israel, min arvedel! Jesaja 19:25

Vi har lärjungeskola för nyfrälsta och kurser i evangelisation i de arabisktalande församlingarna i Israel. Vi anordnar bönekonferenser för kristna araber och messianska judar där vi talar om guds kärlek, förlåtelse och försoning. Vi talar mycket om vikten av att förlåta och älska varandra oavsett tidigare konflikter. Vi finner det mycket viktigt att stärka relationerna mellan frälsta i Israel oavsett bakgrund, då vi är ett i Kristus. Vi litar på Herrens löfte om Israels frälsning och vi ser en stor väckelse bland människor i Israel.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a

Error: Contact form not found.