top
Image Alt

Serve now, ministry

ServeNow, ministry

Detta är en serie som består av små böcker el brschyrer där det viktigaste i kristen tro står. Dessa små böcker lärs ut i kyrkor och i små grupper. Alla böckerna lär det viktigaste inom 3 månader. Vi har 32 såna små böcker hittills som är översatta till 54 språk och de används som undervisning i många länder runt om i världen. Dessa små böcker hjälper också kyrkorna att växa och förökas genom nya troende som blir medlemmar i kyrkorna. Dessa små böcker hjälper också genom att följa upp de nya troende genom våra TV-program som vi sänder via satellit eller sociala medier. Vi har upptäckt en stor efterfrågan för dessa små böcker i våra församlingar i de arabiska länderna under de sista åren.

  1. Förbereda och träna ledare i de egna länderna att gör lärjungar.
  2. Genom dessa små böcker göra många till lärjungar
  3. Mång kyrkor har kommit till och växt genom dessa små böcker.
  4. Varje år deltar tusentals grupper för att studera genom dessa små böcker och vi ger konstant ut ett stort antal av dessa små böcker.
  5. Vår vision för Mellanöstern genom “Serve Now” är att vi ska varje år starta i 2 – 4 länder.
  6. Vi har stora och uppmuntrande vittnesbörd från dessa som har studerat de små böckerna och också från sponsorer och ledare i många länder.
  7. Även inom utbildning i handel och genom humanitär hjälp har detta lyckats i många länder runt om i världen.
Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a

Error: Contact form not found.