top
Image Alt

Infödda evangelister

Infödda evangelister

Vi satsar även på att utbilda infödda evangelister i området som ska kunna nå människor i landet och bygga relationer med personer i flyktinglägren. Vi samarbetar självklart med lokala församlingar och håller i konferenser och utbildningsdagar för pastorer, ledare och medlemmar i församlingen.
Trots det komplicerade politiska och ekonomiska tillståndet i landet, finns en stor törst hos människor efter att lära känna Jesus.

Därför sker en stor väckelse bland folk. Detta är något vi ser genom vårt humanitära och andliga arbete på plats.
Det finns stora utmaningar och kyrkan i Irak är relativt ny och har därför inte den erfarenhet som behövs för att fylla de behov som finns.

Ett stort behov är att ha en lärjungeskola för nyfrälsta och undervisa den nya generationen av ungdomar att ta ansvar och acceptera personer med olika bakgrunder och religioner.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a

Error: Contact form not found.