top
Image Alt

VÅRT MÅL

VÅRT MÅL

Sociala medier når nu längre än TV, därför behöver vi hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen i vårt arbete med budskapet om Jesus. Vårt mål är att nå hela Indonesien genom sociala medier: Indonesien befolkningsmängd 271 349 889miljoner invånare. 87,2 % är muslimer Vi behöver alltså nå ut de med evangeliet

Vägen till paradiset berör många arabisktalande tittare runt om i världen som blir förvånade över programmets innehåll och de logiska resonemang som förs fram, vilket får tittarna att själva se över sin tro. Detta är oerhört viktigt då ett stort antal av tittarna inte har valt sin tro utan har ärvt det vid födseln och att ifrågasätta tron är förbjudet. Ett stort antal av tittare skriver till oss hur programmet ger dem styrka, drivkraft och viljan att lära sig om den kristna tron och om paradiset ur ett kristet perspektiv. Resultatet av denna nyfikenhet och viljan är att många tar emot Kristus som Herren och frälsaren i sina liv och lämnar sin religion för att leva det nya livet.

Den stora framgången av programmet har uppmuntrat och givit mig styrkan att lita mer på Herren och hans verk. Han har givit oss denna välsignelse som vi genom programmet kan nå ut till områden som vi annars inte hade kunnat nå ut till. Gud har även givit oss tålamod att stå ut med de hot som vi får av vissa tittare.

En framgång som resulterat i att programmet sänds i Indonesien, världens största muslimska land
Efter en stor framgång ber vi om att gud ska ge oss mer vishet i det nya steget som vi nu tar. Gud har väglett oss till att översätta programmet till indonesiska. Jag har haft kontakt med några vänner som är pastorer i Indonesien och presenterade iden för dem. De glädjes av iden och såg det som något positivt. Efter en tid av bön samlades ett team i Indonesien som ska översatta alla avsnitt i programmet och ansvarar för uppföljningsarbetet.

Sändning av första avsnittet
Faktum är att vi sände första avsnittet på indonesiska i april 2021 och har under de två första veckorna kunnat nå ut till 3,2 miljoner människor. Det som har åstadkommits på endast två veckor är något som glädjer oss och våra vänner i uppföljningsteamet i Indonesien. Vi ser även positivt över det stora antal tittare som ställer frågor, vill ha bön och de personer som bestämmer sig för att ta emot Kristus som sin frälsare. Det som glädjer mig ännu mer är att två personer i uppföljningsteamet var radikala islamister som förföljde kristna och utförde terr orrattentat, men de fick möta Herren och han räddade dem. Idag är de aktiva i teamet, predikar om Kristus och ber för människor.

Är inte detta något som vi bör tacka Herren för hans ord som är starkare än ett tveeggat svärd, ingen människa kan stå emot det och varken helvetets portar har makt. Vi är oändligt tacksamma att herren använder de få resurser som vi har. Be gärna för vårt arbete i Sverige och utomlands för att vi ska kunna breda Guds rike. Gud välsignar dig.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a

Error: Contact form not found.