top
Image Alt

Affärsidé för småföretag

Affärsidé för småföretag

De sista åren har Herren inspirerat oss med att träna unga människor i ekonomi och handel, särskilt de unga som vars ekonomi är dålig. Vi har kurser på flera månader i varje affärsgren och dessa kurser står vi för all betalning. Efter kursen hjälper vi dem att starta ett nytt liv genom att starta små projekt inom de områden som de har tyckt om och tränat sig för. Det är många som har lyckats inom detta och deras liva har förändrats helt och hållet andligt sett genom att de har accepterat Herren Jesus, likväl på ett psykologiskt plan och ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi uppmanar dem också att sprida detta bland andra, så att alla som fått hjälp och lyckats kan berätta för andra i sitt område. På det här sättet, kan vi sprida kärleken, hjälpen och omsorgen för andra och på så sätt förändra samhället.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a

Error: Contact form not found.