top
Image Alt

Adoptera barn för utbildning

Adoptera barn för utbildning

Vi försöker att påverka för att barnen ska gå i skola men eftersom föräldrarna har dålig ekonomi kan de inte skicka sina barn till skolan. Där har vi team som söker dessa fall och efter att ha funnit dem, hjälper vi dem med ekonomin, efter bästa förmåga, vi köper böcker och kläder och ger dem stöd och uppehälle. Vi kämpar hårt för att dessa pojkar och flickor ska komma ut sin isolering och bli integrerade i samhället och bli som normala barn.

Vi har en fullt hängiven grupp där som både i hemmen och i förläggningen arbetar med detta.
Uppmärksammar undervisningen i skolan eller i flyktingförläggningarna
Bryr sig om dem i fråga om mat, kläder och medicin
Hjälper kvinnor och flickor på ett psykologiskt plan och ett moraliskt plan.
Affärsträning genom kurser och hjälper dem med integrering i samhället så att de inte blir isolerade.
.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a

Error: Contact form not found.