top
Image Alt

Själavård

Själavård

Själavården är en plats för att förmedla hopp och stöd till individer och äktenskap. Våra själavårdare är volontärer som står med dig i livets svårigheter. Önskar du kontakt, så skriv till oss så kontaktar vi dig för att boka in ett första bedömningssamtal där du får träffa två erfarna själavårdare. Syftet med detta bedömningssamtal är att få träffa dig och höra vilka behov du har och hur vi bäst kan hjälpa dig. För dig som önskar hjälp i ditt äktenskap, så har vi ett team bestående av par som kan träffa er tillsammans. Våra själavårdare har tystnadsplikt.

Behovet av själavård är stort eftersom många från Mellanöstern har psykiska skador från förföljelse, krig och svåra situationer i sitt tidigare hemland. Vi anordnar därför kurser i själavård för arabisktalande ledare och pastorer som kommer från hela Europa. Vi utbildar dem bland annat i hur de kan hantera människor som genomgått svåra kriser och situationer.

Rådgivning

Rådgivning är ett medel att ge stöd till individer och äkta makar. De som ger råd är pastorer och de vill frivilligt stå vid din sida i svårigheterna i livet. Om du behöver hjälp, kan du bara ringa till oss el skriva till oss och vi ska kontakta dig och bestämma ett sammanträffande, vare sig det handlar om dig själv eller ditt äktenskap. Vi ger råd till alla och vi har erfarenhet och utbildning i ämnet. Vi är övertygade att våra böner och samtal med dig kommer att välsigna ditt liv och hela gamla sår. Det är viktigt att veta att vi har tystnadsplikt för allt som berättas för oss.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a

Error: Contact form not found.