top
Image Alt

Ledarskapstäning

Ledarskapstäning

Det är viktigt med ledarskap i alla sammanhang. Vi tränar därför ledare i Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Vår undervisning börjar med grundläggande bibelundervisning.
I den kursen ingår att lära sig hur man bäst går till väga för att plantera en församling och hur församlingen ska grunda sin verksamhet på Bibeln. Det ingår också att ledaren får undervisning om hur han kan hjälpa församlingen att bli inflyelserik i det omgivande samhället.
För de europeiska ledarna lyfter vi fram hur viktigt det är att fånga upp invandrare från arabisktalande länder och förankra samarbetet med lokala kyrkor och församlingar. En annan kursdel är att lyfta fram hur viktig evangelistation är i Europa och Mellanöstern.
Att nå ut och beröra invandrare och flyktingar med budskapet om Jesus Kristus eftersom vår kristenhetens framtid ligger i evangelisation. Vi tränar också ledaren i att hantera äktenskapsfrågor och aktvit arbeta med sjäavård i den församling han förestår.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a

Error: Contact form not found.