top
Image Alt

Lärjungskolan

Lärjungskolan

Lärjungaskolan , vi märkte att behovet av en djupare undervisning för de nyfrälsta. Lärjungskolan är 36 lektioner uppdelad i tre delar på vardera 12 lektioner. Kursen är kostnadsfri och finns på båda arabiska och svenska.

Presentation Lärjungaskolan
Det här är den första delen utav tre som skrivits för att hjälpa och vägleda varje troende i att få ett kristet liv i ständig tillväxt och fruktsam tjänst.

Den första delen belyser grundläggande principer för tillväxt i den troendes personliga liv.
Andra delen inbegriper en del viktiga ämnen som handlar om hur vi kan ha inflytelserik tjänst.
Tredje och sista delen diskuterar en del teman som är kopplade till vår kallelse som tjänstgör i Guds rike.

Den här undervisningen syftar till att uppmuntra och uppmana varje troende överallt i världen att ha en växande och påverkbart liv i Jesus Kristus. Om vi nu har tillkännagivet att Jesus Kristus är Gud över vårt liv, måste vi också lyda Honom. Guds ord i första Johannesbrevet 2:6 säger följande ”den som säger att han förblir i Honom måste själv leva så som han levde”

Om vi har samma längtan som de första lärjungarna i att följa Jesus, så kommer dessa grundläggande principer säkerligen att ha en inverkan på vårt liv såsom de hade över lärjungarnas liv. Jesus har inte förändrats och han vill träna oss i att vara Hans lärjungar till den tidpunkt då vi har fullbordat missionen.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a

Error: Contact form not found.