top
Image Alt

Äktenskap

Äktenskap

Att lägga ner tid och energi på sitt äktenskap är en ovärderlig investering. Det gäller oavsett om du har varit gift kort eller lång tid. Du kan förebygga eller lösa många problem genom att tillämpa de principer som lärs ut på denna kurs. Den är användbar och rolig för er som redan har ett starkt äktenskap. Den hjälper också er som går igenom svårigheter. Kursen kan bli en hjälp att starta upp en förnyad och konstruktiv kommunikation och bygga en ny närhet.
De ämnen som berörs är mycket vardagsnära och innehåller uppgifter som makarna ska jobba med tillsammans, både under träffarna och däremellan. Kursen kräver således engagemang från båda makarnas sida om den ska ha avsedd effekt. Närvaro på alla träffar är också mycket viktigt.

Merzek Botros upptäckte genom sitt arbete som pastor och ansvarig för tv-sändningar och uppföljning därifrån, att det finns oerhört stora problem i äktenskapen bland arabisktalande. Paren för mycket sällan samtal om problem i sina äktenskap och det leder till stor frustration, konflikter och skilsmässor. Problemen är kulturellt betingade och finns bland både kristna och muslimer. Det innebär också att kvinnor som upplever en större frihet i Sverige hamnar i en konflikt mellan kulturen från sitt hemland och slitningar i relationen till maken, som ofta håller fast vid att kvinnan ska bli kvar i en underordnad roll

Vi ordnar därför en kurs som vi kallar “Hur man bygger sitt äktenskap och sin familj på klippan”. Kursen är vid 12 tillfällen under lika många veckor. Ett krav är att båda deltar i kursen. Vi är öppna med alla aspekter inom äktenskapet och familjen under kursen för att skapa en öppen relation för kursdeltagarna

Kursen består av 12 lektioner:

Huset ska byggas på Klippan säger Herren.
Herren påminner oss “Om inte Herren bygger huset, bygger arbetarna förgäves”

Att ge tid och energi till äktenskapet är en ovärderlig insats. Detta oavsett om du har varit gift en kort tid el en lång tid. Man kan förhindra och lösa många problem genom att ta del i de principer som presenteras i denna kurs. Denna kurs är användbar och rolig även för dom som har ett starkt äktenskap. Den hjälper kanske också dig som genomgår svårigheter. Kursen kan hjälpa att förnya kommunikationen och bygga en ny och nära relation.

Det aktuella är nära i det vardagliga livet och innebär uppgifter som makarna måste arbeta på tillsammans, både under möten och efter dessa. Kursen kräver att båda makarna tycker det är viktigt om det ska få önskad verkan. Att delta i varje möte är också mycket viktigt.

Kursen består av 12 lektioner och innehåller de mest viktiga aspekterna av det äktenskapliga livet tillsammans.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a

Error: Contact form not found.