top
Image Alt

Stockholm

Stockholm

Våra verksamhet
teologisk högskola

Varför ska vi ha en teologisk högskola på arabiska i Sverige?
Vi har en fyraårig bibelskola i samarbete med Xplore Nations Bible College, som erbjuder en högre biblisk utbildning med andlig betoning. Detta är en bibelskola som gör det möjligt för många att delta då undervisningen sker under kvällstid och helger, tolv schemalagda föreläsningar varje månad.

De senaste åren har ett stort antal arabisktalande personer med olika bakgrunder kommit till Sverige. Det blev en självklarhet för oss att starta denna bibelskola för att utbilda ledare och missionärer i att nå ut med evangeliet till personer med olika religioner, på bästa möjliga sätt men också för att utrusta dem till att kunna utbilda andra.

Sverige är ett stort missionsfält
Vi ser att missionsfältet i Sverige är stort. Därför var det viktigt för oss att starta bibelskolan som vi tror kommer att vara en stor välsignelse för den lokala kyrkan. Vår vision är integrering i både samhället och den lokala kyrkan så att vi blir en enda stor kyrka av medlemmar med olika bakgrunder, vilket också var den första församlingens mål (apostlagärningarna).

Jesus sade: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!

besöka alla tjänster

VÅR TRO
VÅRA GUDSTJÄNSTER
ENGAGERA DIG
VÅR VERKSAMHET
Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a

Error: Contact form not found.