top
Image Alt

Play

Play / Media

Når miljoner i arabvärlden!

Vi har mer än 23 års erfarenhet i produktion av olika kristna program som sänds via satellit-TV och når alla världens länder. Dessa program har lett till en mycket stor väckelse i den muslimska världen, som vi har fått ta del av. Idag är det främst sociala medier som har en betydande roll i väckelsen som sker i Mellanöstern och Nordafrika.

Ett av våra senaste projekt på sociala medier är ”Vägen till paradiset” som presenterar Jesus på ett nytt och unikt sätt. I många religioner måste människan följa regler och utföra ritualer för att förtjäna en plats i himlen eller paradiset som det kallas för i vissa religösa texter. Syftet med Vägen till paradiset är att tittaren ska ifrågasätta dessa regler och ritualer som många gånger inte är så fridfulla. I programmet presenteras Jesus kärlek och nåd, samt frälsningen som är den enda vägen till himlen.
20 år senare ser vi en mycket stor förändring bland människor från arabisktalande länder. De är mer tillgängliga, intresserade av evangeliet och har många frågor om Jesus. Många är mer öppna för tanken att Bibeln inte är förfalskad som de tidigare trott, därför är vårt arbete idag viktigare än någonsin.

Tusentals tittare kontaktar Holy Works Media Productions efter varje program.

Medarbetarna i Holy Works Media Produktions som är ideellt engagerade i TV- och litteraturarbetet nås uppskattningsvis av flera tusen kontakter via brev, e-post, Facebook och andra sociala medier, telefonsamtal, ofta Skype (internet-telefoni) varje månad. Människor som blivit berörda av programmen söker Jesus och vill veta mer om kristen tro, önskar förbön eller få
kontakt med troende i de länder där de bor.

 

Konfidentiellt nätverk

Genom ett konfidentiellt nätverk – eftersom det är ytterst känsligt i många områden att bli kristen – kan man sedan förmedla kontakterna till troende grupper och församlingar i hela arabvärlden. Det är viktigt att de som hör av sig får kontaktpersoner i sina egna länder i Mellanöstern och Nordafrika.

besöka alla tjänster

VÄGEN TILL PARADISET
VÅRT MÅL
Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a

Error: Contact form not found.