top
Image Alt

Historia

Hur allt började i Sverige och världen

Pastor Merzek Botros, pastor i kyrkan Centrumkyrkan, född 1965 i Egypten, immigrerade till Sverige 1990. Han har en master i teologi. Han är gift med Lena Shammas, en svensk kvinna med ursprung från Libanon.

I januari 2001 sade han ja till Guds kallelse och överlämnade sitt liv till Herren, för att tjäna honom.

Han började arbeta med kristen media tillsammans med Aril Edvardsen, en norsk gudsman. Pastor Merzek och han fru var de första att börja en arabisk kyrka. I mars 2003 sa den Heliga Ande till makarna att börja arabiska möten i Centrumkyrkan i Sundbyberg, Stockholm, Sverige. Denna kyrka är en fri evangelisk kyrka, som är en välsignad och välkänd kyrka i Sverige. Det är en kyrka som följer Guds Ord.

Först startade pastor Merzek och hans fru med att läsa bibeln och be tillsammans varje söndag ensamna och de hade en dröm att Gud skulle leda dom att hitta en kyrka inom den fria evangelikala kyrkan i Sverige. Efter hand började fler att komma och till sist började många komma. Vad som karaktäriserar denna församling är kärlek och acceptans av andra.

I vår kyrkan mer än 15 arabiska nationaliteter. Detta är verkligen underbart, då alla känner sig som hemma. Kyrkans strävan är att ge kärlek till alla människor, eftersom Kristus älska alla och hans kärlek är till för alla. Verksamheten har blivit till stor välsignelse för alla andra kyrkor i Sverige, då denna församling uppmanar den lokala församlingen att tjäna dessa som kommer från andra länder.

“Kyrkan, tjänster växte, och drömmen växte, så behovet av en mängd olika ministry började ”

Pastor Botros tränar många tjänare och har sänt missionärer till olika ställen i Sverige, Europa och andra länder. Vi har också mycket verksamhet i Mellanöstern bland de sjuka och förföljda och i flyktingförläggningar säger han. Det inkluderar att försöka hjälpa flickor som blivit utsatta för sexuella övergrepp.

År 2007 grundade pastor Merzek Botros den ``Internationella Global Gemenskap center`` som nu heter harvestministry i en byggnad som är skild från den övriga kyrkan. Den innehåller kontor, TV och mediaverksamhet och även humanitär verksamhet som tillägg till ``Teologisk högskola``.

Europeiska konferenser hålls för alla arabisk talande och för andra över Europa. Den årliga Europakonferensen är den största kristna konferensen för arabisktalande i hela Europa.

Både pastor Botros och församlingen fick en utmärkelse av uppskattning från staten och från kristna organisationer för detta stora viktiga arbete.

Herren var med oss och gav oss en studio för filmning av utländska möten och seminarier, likväl som kristna program som sänds via satellit. Vi har program som ses av miljoner i arabvärlden och också i Indonesien efter att det blivit översatt till det indiska språket

Förutom att uppmuntra ungdomstjänster att återställa den unga generationen till kyrkan och samhället, det är därför vi öppnade en teologisk högskola.

Resan fortsätter genom Guds nåd och den Heliga Andens hjälp och Jesus Kristus , som är huvudet för församlingen!! //

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a

Error: Contact form not found.